Romantično, čustveno, zapeljivo – predvsem pa drugačno. Muzikal je umetniška disciplina, ki jo bodisi obožuješ bodisi pa je ne maraš. Vendar so londonski, broadwayski in hollywoodski napevi iz muzikalov vedno našli pot na membrane naših zvočnikov, predvsem pa so zgodbe in liki iz predstav postali vir večne inspiracije mladih in starih.

Delavnico smo zagnali v letu 2014 na pobudo Sare Lešnik, mlade in nadarjene umetnice, ki je vodja delavnice.

Pišite nam ali nas pokličite na 031/230-691 ter preverite, če so prosta mesta še na voljo.

Od pričetka v začetku meseca oktobra pa do decembra se posvečamo odrskemu razvoju vsakega posameznika, s poudarkom na pravilni solopevski tehniki in odrski izraznosti, manj pa igralskemu delu. Na decembrski produkciji prikažemo nekaj pevskih prizorov iz muzikalov. Lekcije v tem obdobju potekajo individualno enkrat tedensko po 45 minut.

Februarja tedenskim 45 minutnim lekcijam dodamo še 90 minutno skupinsko lekcijo, na kateri damo poudarek na komorno igro (dueti, terceti) in igralske segmente. V mesecu juniju na zaključni produkciji pripravimo celovite prizore iz izbranih muzikalov, ki vsebujejo vse gledališke elemente – petje, igra, odrsko gibanje, scenografija, kostumografija.

Ker je število mest omejeno, vpis poteka po načelu, da imajo prednost tisti, ki so se prijavili prej. Kljub temu si KUD Coda pridržuje vso pravico do izbire udeležencev delavnice v primeru, ko je prijavljenih več, kot je mest v delavnici.

Pri dokončni odločitvi in razjasnitivi naj vam pomaga cenik.

  • poteka v mesecih oktober, november in december,
  • javna produkcija v drugi polovici decembra,
  • 10 individualnih lekcij po 45 minut, osredotočenih in poglobljenih na posameznika (pevska tehnika, odrska izraznost, gibanje po odru),
  • mesečni obrok 74,90 EUR (op. skupna vrednost Sklopa 1 je 224,70 EUR, ob čemer se obročno plačevanje vrši prek položnic ob koncu mesecev oktober, november in december).

  • poteka v mesecih februar – junij,
  • javna produkcija v mesecu juniju,
  • 20 individualnih lekcij po 45 minut, osredotočenih in poglobljenih na posameznika (pevska tehnika, odrska izraznost, gibanje po odru),
  • 20 skupinskih vaj igre v okvirni dolžini 90 minut, osredotočenih na komorno igro (dueti, terceti) in zraven izraznosti še na igralske segmente ter gibanje po odru,
  • mesečni obrok 84,90 EUR (skupna vrednost Sklopa 2 je 509,40 EUR, ob čemer se obročno plačevanje vrši prek položnic ob koncu vsakega meseca on januarja do junija).

„The stage is not merely the meeting place of all the arts, but is also the return of art to life.” Oscar Wilde