Sara Lešnik

Delavnica muzikala

Sara Lešnik je svojo glasbeno pot začela na Konsevatoriju za glasbo in balet Maribor, kjer je končala nižjo in srednjo stopnjo iz klavirja in solopetja. Trenutno študira umetniško in pedagoško smer solopetja na Konservatoriju za glasbo in igro v Celovcu.

Kot ljubiteljica opere in muzikalov želi v svoj pouk vključiti vse segmente odrskega nastopanja – ­petje, gibanje na odru, odrsko izraznost, v okviru produkcij pa vključiti še scenografijo in kostumografijo. Pevsko tehniko razvija pri vsakem posamezniku popolnoma individualno, saj se zaveda, da je vsak glas instrument zase in ga je treba tako tudi obravnavati. Pri poučevanju uporablja klasične in alternativne metode učenja, ki jih prilagaja glede na zmožnosti in glasbeni okus učenca. Glavni cilj ji predstavlja spodbujanje veselja do glasbe in dobro počutje učenca ob izobraževanju.