Vabljeni na 19. zbor članov KUD Coda

Avg 12, 2023Dogodki, Novice

Dragi člani KUD Coda! V petek, 18. avgusta, od 18.00 naprej vabljeni na zbor članov. Evalvacijo preteklega leta in načrte za naprej bomo predstavili pri naši Metki Za Kalvarijo 106, kjer bomo seveda tudi nekaj dobrega pojedli in popili.

Zbor članov je javen, glasovalno pravico pa imajo vsi člani s plačano članarino.

Dnevni red

 1. Nagovor predsednice društva. 
 2. Poročilo predsednice o izvajanju programa v šolskem letu 2022/23. 
 3. Programske usmeritve za leto 2023/24. 
 4. Poročilo o zaključnem računu za koledarsko leto 2022, finančni načrt za leto 2023/24. 
 5. Poročila o poteku dela odborov društva. 
 6. Poročilo verifikacijske komisije zbora članov. 
 7. Razprava o poročilih in sprejem poročil. 
 8. Volitve nadomestnih članov organov društva. 
 9. Razno.

       Skip to content