Mešani pevski zbor KUD Coda je leta 2016 pričel polniti dotlej obstoječo praznino med tekmovalnimi zbori in zbori upokojencev. V zboru je kakovostno preživljanje prostega časa našlo do tega trenutka 16 pevk in pevcev različnih starosti, ki se po zborovski literaturi sprehajajo med lažjimi in zahtevnejšimi skladbami najrazličnejših stilov. Zbor je v tem obdobju pod vodstvom Lee Gačnik nanizal toliko nastopov, da za naštevanje ne zadostujeta dve roki. Njihov zvok je že odmeval v krasnem ambientu Minoritske cerkve, po božično okrašenih ulicah Maribora, pa tudi na rockerskih koncertnih lokacijah

Cilji zbora iz meseca v mesec, iz nastopa v nastop, rastejo. Želja vseh vpletenih je redno polnjenje koncertnih dvoran ter udeležba na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Vaje Mešanega pevskega zbor KUD Coda potekajo v Mestni četrti Koroška (začasno Jurčičeva 8) vrata enkrat tedensko – ob sredah, med 17.30 in 20.00.