Vokalna skupina KUD Coda

Domov/Dejavnosti/Vokalna skupina KUD Coda

Skupina je nastala kot glasbeni krožek leta 2010, ko so učenke tedaj 6. razreda Osnovne šole Draga Kobala začele s svojim petjem zastopati šolo na prireditvah izven šole in v šoli. V letih do zaključka osnovne šole so sodelovale v odmevnih projektih v okviru šole in izven nje.

Sodelovanje z Društvom upokojencev Maribor Center in Kulturno prosvetnim društvom Pobrežje je skupino vključilo v mednarodni projekt Medgeneracijsko sodelovanje in v evropski projekt Vseživljenjsko učenje.

Po končani osnovni šoli so dekleta želela še naprej prepevati v isti zasedbi. Uresničitev te želje so skupaj s svojo mentorico in zborovodkinjo Sonjo Volarič našle v okviru Kulturno umetniškega društva CODA. Jeseni 2014 je tako v okviru društva ustanovljena vokalna skupina DRAGICE. Jeseni 2015 je vodenje skupine prevzela zborovodkinja Lea Gačnik, v letu 2017 pa Nina Fajertag. 

Skupino trenutno sestavlja sedem pevk, srednješolk, ki imajo za sabo že več let izkušenj petja v večglasni a-capella vokalni skupini. Izoblikovan je repertoar skupine, ki obsega večglasne pesmi ljudskega izročila, nekaj slovenskih ponarodelih ter umetne skladbe slovenskih in tujih avtorjev.

Med vidnejšimi koncerti so v sezoni 2015/2016 bili:

  • sodelovanje na Umetniškem večeru, kjer je Vokalna skupina KUD Coda sodelovala z Mešanim pevskim zborom študentskih domov Maribor,
  • prvi tradicionalni letni koncert Vokalne skupine KUD Coda.

Vokalna skupina je izvedla tudi številne priložnostne nastope na otvoritvah fotografskih ter slikarskih razstav, produkcijah glasbene šole KUD Coda ter številne druge.

Skupina se širi in v svoje vrste vabi pevke in pevce vseh glasov, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Vaje potekajo v prostorih KUD Coda enkrat tedensko po 90 minut.