Drago Kotnik

Klavir, harmonika, elektronske orgle, klasična kitara

Drago je vsekakor najbolj izkušen član naše mentorske ekipe, saj je s poučevanjem začel že pred več kot 30 leti. Je tudi najbolj multiinštrumentalistično naravnan in redki so inštrumenti, ki jih ne bi znal kakovostno uporabljati. Drago je avtor serije zvezkov Šola za elektronske orgle in avtor okoli 700 priredb za takšne in drugačne zasedbe.

O svojem delu pravi, da so trud, doslednost in zagnanost ter želja, da na področju glasbe ustvari čim več, bistveni deli umetniškega ustvarjanja, kar ne prispeva le h kulturi nasploh, ampak omogoča otrokom in mladini kvalitetno izobraževanje v pravo smer. Pove še, da ima še veliko načrtov ter zamisli in da namerava svoje poslanstvo opravljati še naprej z velikim veseljem.