V društvu verjamemo v transparentnost, odprte standarde in pozitivne učinke večje preglednosti delovanja, zato v nadaljevanju objavljamo več raznolikih kazalnikov in obrazložitev.

Finance

Komisija za preprečevanje korupcije je izdelala servis, kjer lahko vsak vidi poslovanje pravnih oseb z javnimi organi. Na tem seznamu je tudi naše društvo. Podrobni pogled pokaže namene plačil, ponekod pa tudi podkonto. Največji delež ima Zavod RS za zaposlovanje, kjer večkrat koristimo subvencije za zaposlovanje prvih iskalcev zaposlitve in ranljivih skupin. Na drugem mestu je Mestna občina Maribor, kjer pa ne gre v celoti za sredstva, pridobljena iz razpisov, ampak večinoma za dotacije pri zaposlitvah javnih delavcev.

Letna poročila

Razrez prihodkov

Razrez odhodkov

Prihodki vs. odhodki