Individualne glasbene delavnice (celoletni in polletni programi)

Polletni 30-minutni program

55mesečno
 • 275 €/leto*
 • 16 lekcij po 30 minut
 • vsaj 1 javni nastop

Polletni 45-minutni program

75mesečno
 • 375 €/leto*
 • 16 lekcij po 45 minut
 • vsaj 1 javni nastop

Celoletni 30-minutni program

54,9mesečno
 • 549 €/leto*
 • 33 lekcij po 30 minut
 • vsaj 2 javna nastopa

Celoletni 45-minutni program

74,9mesečno
 • 749 €/letno*
 • 33 lekcij po 45 minut
 • vsaj 2 javna nastopa

Celoletni intenzivni program

94,9mesečno
 • 949 €/leto*
 • 66 lekcij po 30 minut
 • vsaj 2 javna nastopa

Plačilo je možno v enem znesku ali v 3 oziroma 10 (5 za polletne programe) enakovrednih obrokih. Torej to pomeni 54,90 EUR mesečne obveznosti za polurni program!

Nastop, ki je vključen v program, je možno menjati za dodatno lekcijo. 33 lekcij pomeni 1 lekcija na teden ob upoštevanju šolskega koledarja (počitnice, prazniki …) okvirno od konca septembra do sredine junija. Točen razpored ureja posamezni  mentor inštrumenta po dogovoru z učencem.

Izpis je brezplačen. Ob izpisu se opravi poračun glede na dejansko realizacijo lekcij.

* Mesečnih tarif ne ponujamo, saj verjamemo v svoje delo in smo prepričani, da je eno šolsko leto (ali pa vsaj polovica šolskega leta, kot v primeru tega programa!) tista doba, v kateri je možno ustvariti neko dodano vrednost v glasbenem znanju. To še ne pomeni, da ste zavezani za celo leto – najprimernejša možnost je plačilo na obroke.

Ostali programi

Kreativno ustvarjanje glasbe

54,9mesečno
 • 549 €/leto*
 • 33 lekcij po 30 minut
 • vsaj 2 javna nastopa

Skupinska igra za izven

90program
 • 4 individualne lekcije z mentorjem inštrumenta/petja
 • vsaj 4 skupinske vaje
 • vsaj 1 javni nastop

Skupinska igra za učence KUD Coda

20sklop vaj
 • vsaj 4 skupinske vaje in 1 javni nastop
 • Če program obiskuje več družinskih članov, velja enotna cena 25 € za vse družinske člane.

Cene ostalih storitev

Vsi člani društva, mentorji in učenci, plačujemo članarino v znesku 10 EUR, ki velja za eno šolsko leto in se obračuna na prvi položnici za izbrane programe. Vpisnine ni!

Upravni odbor društva je na redni seji 26. januarja 2016 sprejel sledečo tarifo, veljavno do preklica: Izdaja opomina zaradi neporavnanih obveznosti se obračuna 0,50 EUR. V ta znesek so vključeni administrativni stroški in stroški pošiljanja opomina.

Za nekatere programe je možna tudi izposoja inštrumentov. Pri vpisu se pozanimajte o možnostih in pogojih izposoje.

Za vse naše dejavnosti je možno kadarkoli naročiti darilne bone. V kolikor se boste odločili za to možnost, nam sporočite na info@kud-coda.org ali 031 230 691. Darilni bon prejmete po pošti, ko poravnate znesek bona. Koriščenje bona je mogoče ob predhodni potrditvi termina s strani KUD Coda.

Popusti, pogoji …

2. člen Pravilnika o izvajanju glasbenih delavnic, ki govori o popustih:

 1. Člani, ki so v pretekli sezoni delavnic obiskovali individualne glasbene delavnice, imajo pri vpisu v delavnice priznan 3 % popust. Popust je možno koristiti pri vseh programih, ki jih član vpiše.
 2. Pri predvpisu se prizna 3 % popust. Predvpis poteka od razglasitve predvpisa ter najkasneje do 1. septembra, razen če drugače določi upravni odbor društva. Popust je možno koristiti pri tistih programih, na katere se je član prijavil v času predvpisa.
 3. Če obstoječi član, ki je v sezoni delavnic obiskoval individualne glasbene delavnice, pripelje novega člana, ta pa se prijavi tudi na individualne glasbene delavnice, se staremu članu prizna 3 % popust. Novi član mora pri vpisu v individualne glasbene delavnice na prijavnico na ustrezno mesto vpisati ime člana, ki mu je priporočil vpis v delavnice. Če se novi udeleženec individualnih glasbenih delavnic odjavi od obiskovanja delavnic predčasno oziroma pred zaključkom programa, popust propade. Pri posameznem programu se ne more pridobiti več kot 3 % popusta iz tega naslova (pridobitve novega udeleženca delavnic). Če član pripelje dva nova člana, lahko koristi 3% popust pri svojem drugem programu (če ga ima). Ta princip se logično uporabi tudi pri večjem številu članov.
 4. Pri nadaljnjem izbranem programu individualnih glasbenih delavnic oziroma pri vsakem nadaljnjem programu udeleženca, ki je član istega gospodinjstva, se prispevek zniža za 9 %. Pri tretjem programu se prispevek zniža za 18 %, pri vsakem nadaljnjem pa 27 %.

V primeru kombinacij različnih izbranih programov individualnih glasbenih delavnic (v različnem trajanju) se obračuna najugodnejša možnost za udeleženca. Popusti se med seboj seštevajo, in sicer tako, da se najprej seštejejo odstotne vrednosti, ki se nato odštejejo od bruto vrednosti programa.

Možno je plačilo na 3 ali 10 (oz. 5 pri izboru polletnega programa) enakovrednih obrokov. Vsi obroki imajo enak znesek in se ne izdajajo po dejanski realizaciji lekcij v mesecu, v katerem je bila izstavljena faktura za ta obrok. Če učenec oziroma zakonit zastopnik želi predčasno prekiniti program, mora o tem pisno obvestiti društvo (navadna ali elektronska pošta), pri čemer društvo morebitnega preplačila glede na realizacijo ni dolžno vračati.

Če želite, da vam pošiljamo račune za prispevke za glasbene delavnice in članarino le še v elektronski obliki (eRačun) preko vaše banke, se nanje naročite v vaši spletni banki.

Prispevke za glasbene delavnice pa lahko poravnate tudi preko SEPA direktnih bremenitev. S SEPA direktno bremenitvijo pooblaščate vašo banko, da na določen datum v vašem imenu iz vašega računa opravi nakazilo na naš transakcijski račun. Če se odločite za SEPA direktno bremenitev, vam ni potrebno ročno izvajati nakazil. V kolikor želite poravnavati svoje obveznosti prek SEPA direktnih bremenitev vas prosimo, da izpolnite obrazec na tej povezavi.

Če si torej želite popolnoma avtomatiziranega in brezpapirnega poslovanja, potrebujete eRačune in SEPA direktne bremenitve.