Osnovna dejavnost Kulturno Umetiškega Društva Coda je organiziranje in izvajanje individualnih glasbenih delavnic. V teh delavnicah mladi mentorji s sodobnimi pristopi podajajo svoje glasbeno znanje udeležencem. Starost udeležencev delavnic ni pomembna (glasba ne pozna starosti), prav tako ni pomembno predznanje, saj mentorji pripravijo poseben program za vsakega udeleženca. Pri tem upoštevajo njegovo predznanje, nadarjenost in seveda (najpomembneje!) njegove želje. Skozi individualne programe udeleženci spoznajo toliko glasbene teorije, kot jo potrebujejo za razumevanje programa, po katerem delajo.

Društvo vsako leto pred koncem starega leta in junija organizira glasbene večere, na katerih udeleženci prikažejo pridobljeno znanje na delavnicah. Seveda pa so ti večeri izvrstna priložnost za druženje udeležencev delavnic, mentorjev, staršev mlajših udeležencev in vseh, ki podpirajo in jih zanima dogajanje v KUD Coda.